Zabytki i ciekawe miejsca Zabytki i ciekawe miejsca

Pomnik Poległych w walkach o Kołobrzeg

Pomnik Poległych w Walkach o Kołobrzeg zlokalizowany jest na placu 18 Marca, w pobliżu skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Armii Krajowej. Upamiętnia żołnierzy polskich i sowieckich poległych w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. 
Pomnik w formie niewielkiego smukłego obelisku, o prostych, niezwężających się ku górze ścianach. Wykonany z betonu i kamiennych płyt zwieńczony jest stylizowanym orłem polskim bez korony. Całość posadowiona jest na kilkustopniowej, zwężającej się ku górze, granitowej podstawie, osadzonej na podwyższeniu, wykonanym z ziemi i granitowych głazów. Dodatkowo, na frontowej i tylnej ścianie postumentu zawieszone są dwie (wykonane z blachy miedzianej) identyczne w formie i treści tablice.
W czasie odsłonięcia pomnika w 1948 roku na postumencie widniała tylko jedna metalowa tablica, której treść brzmiała następująco: "BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALCE O KOŁOBRZEG/ CZEŚĆ/ 18 III 1945 – 18 III 1948". W latach pięćdziesiątych pierwotna tablica wymieniona została na nową. Przy tej okazji dokonano nieznacznej zmiany układ napisu: "CZEŚĆ/ BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALCE O KOŁOBRZEG/ 18 III 1945 - 18 III 1948". Od połowy lat dziewięćdziesiątych na dwóch tablicach widoczny jest napis: "ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM/ W WALKACH O WYZWOLENIE/ KOŁOBRZEGU W MARCU 1945".
Granitowy postument wraz z kamiennym podwyższeniem to pozostałość po istniejącym w tym miejscu niemieckim pomniku upamiętniającym żołnierzy z kołobrzeskiego garnizonu (w tym także Polaków) poległych w wojnach prowadzonych w latach 1864, 1866 oraz 1870-1871. 
Wykonany przez Georga Meyera pomnik (odsłonięty w 1897 roku) przedstawiał żołnierza ze sztandarem podjętym od upadającego współtowarzysza broni. Wspomniana grupa figuralna została najprawdopodobniej zniszczona w 1945 roku. 
Pomnik odsłonięty został 18 marca 1948 roku, w trzecią rocznicę zdobycia miasta przez żołnierzy Wojska Polskiego. Jest pierwszym polskim pomnikiem wzniesionym w Kołobrzegu. Na uroczystości odsłonięcia obecni byli m.in. wojewoda szczeciński płk Leonard Borkowicz oraz kmdr Konstanty Jacynicz - naczelnik wydziału morskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x