Jarmark Solny - Informacje dla Wystawców

Jarmark Solny jest cykliczną imprezą nawiązującą do tradycji jarmarków kupieckich, w tym o charakterze wystawienniczo–handlowym dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych.

Regulamin (Regulamin Jarnark Solny.pdf) określa zasady porządkowe podczas Jarmarku Solnego zlokalizowanego w Kołobrzegu na Skwerze Miast Partnerskich, wzdłuż ulic Armii Krajowej, Ratuszowej i Narutowicza.

Wizualizacja (mapa Jarmark Solny 2021.png)

Formularz zgłoszeniowy (formularz zgloszeniowy.pdf) należy przesłać na adres: promocja@rck.kolobrzeg.eu

Umowa file:///C:/Users/mjuszko/Downloads/Umowa_Wzor.pdf

 

CENNIK:

❏ Domek “na tydzień” - 1500 pln brutto

  1. a) termin: 12.07.2021- 18.07.2021
  2. b) termin: 19.07.2021 - 25.07.2021
  3. c) termin: 26.03.2021 - 03.08.2021

❏ Domek 3 tygodnie - 3300 pln brutto

❏ Domek 3 tygodnie z wprowadzeniem elementów rzemieślniczych, rękodzielniczych, artystycznych, animacyjnych w tym również pokazów kulinarnych - 2800 pln brutto

 ❏ Tygodniowe stoisko specjalne wraz z prowadzonymi w ramach stoiska wydarzeniami animacyjnymi, edukacyjnymi o charakterze nawiązującym do treści przedmiotowej Jarmarku Solnego - cena do uzgodnienia z Wynajmującym.

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x